Mushaf Nasakh

Regular price $10.00 Sale

Mushaf Nasakh + Calligraphy Pen

Surah-surah yang terdapat di dalam:

  • Surah Yasin
  • Surah Al-Waqiah
  • Surah Al-Mulk & Al-Qalam
  • Ad-Dhuha - An-Nas

Pernahkan jari kita ikut menghafal dengan menulis ayat-ayat al-Quran yang telah dihafal? Selama ini gerakan menghafal al-Qur'an menggunakan mata dan telinga. Tapi ini menghafal dengan cara menyalinkan. 

Tulis memperkuatkan hafalan

Mengapa? Ini kerana menyalin boleh memperkuatkan hafalan sebagaimana hadis Rasulullah SAW yang bermaksud: "Tulislah. Demi Zat yang jiwaku berada di genggaman-Nya. Tidaklah keluar daripadanya melainkan kebenaran." }Riwayar Imam Ahmad}. Kata Hukama': "Ikatlah ilmu dengan tulisan. Pada saat kita menulis, maka akan membuat ingatan kita kuat. Ini kerana apa yang ditulis akan masuk ke otak kanan kita."

Menyalin al-Qur'an adalah aktiviti yang melibatkan tiga (3) pola pembelajaran iaitu: visual (cara melihat), auditori (cara mendengar) dan kinestetik (cara bergerak, bekerja dan menyentuh).