109 Hadis Pilihan Untuk Anak Muslim

109 Hadis Pilihan Untuk Anak Muslim

Regular price $19.00 Sale

🌈 109 Hadis Pilihan Untuk Anak Muslim

Panduan Akhlak Terpuji Rasulullah
Tafsir Berserta Rujukan
115 muka surat

Sahabat sekalian, Nabi Muhammad SAW ialah rasul yang diutus oleh Allah SWT untuk menyempurnakan akhlak manusia. Allah SWT juga menurunkan Al-Quran kepada Baginda. Rasulullah SAW seharusnya dijadikan idola untuk diteladani bagi seluruh umat Islam. Allah SWT ada berfirman bahawa Rasulullah SAW sebagai 'uswah hasanah' yang bermaksud teladan yang baik. Setiap perkataan, perbuatan serta ketetapan Rasulallah SAW itulah yang dinamakan sebagai hadis.
.
Buku yang diberi tajuk '109 Hadis Pilihan Untuk Anak Muslim' ini akan mengajak sahabat sekelian untuk mengetahui serta memahami 109 Hadis dengan mudah berserta dengan rujukan hadis. Mudah-mudahan kita akan menjadi anak yang baik, pintar serta bertakwa kepada Allah SWT.